Klan Natury powstał z połączenia trzech istniejących wcześniej klanów - Klanu Lasu, Klanu Wiatru oraz Klanu Słońca. Fuzja ta miała na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa, powiększenie grupy oraz klanowych terenów. Z tego też powodu Klan Natury dysponuje największymi połaciami ziemi i wielką różnorodnością ekosystemów. Tak samo różni są sami członkowie klanu, pochodzący najczęściej z trzech składowych odłamów. Ich poglądy, wartości czy wierzenia zwykle są związane z klanami, z których się wywodzą. Wspólnym celem grupy jest niesienie pokoju i pozostanie wolnymi. Dodatkowo są oni krytycznie nastawieni do sporów i wojen, które targają resztą Wilczej Krainy.

Społeczność Wilków

Obecnie w wilczej krainie istnieje pięć klanów: Natury, Ognia, Księżyca, Cienia, Potępienia. Każdy z nich ma unikatowy charakter, historię, tradycje i zasady.
Są jednak i takie wilki, które nigdzie nie widząc swego miejsca zostają samotnikami.